Cukrászsegéd

Ágazat megnevezése:
Turizmus-vendéglátás ágazat

Részszakma megnevezése:
Cukrászsegéd

Részszakma órakerete: 600 óra
Cukrászsegéd képzés munkaterülete

Cukrászsegéd felügyelet mellett képes a cukrász munkáját segíteni. Előzetesen megmutatott és begyakorolt  munkaműveleti  feladatokat  végez,  a cukrászeszközöket  ismeri,  alkalmazni  tudja. Munkáját egyszerű szerszámok vagy berendezések használatával végzi.Felügyelettel gépek kezelését végzi. Cukrászati anyagok, eszközök mozgatásában segédkezik.

Megismeri, megkülönbözteti az alapvető alapanyagokat, ismeri a tárolási követelményeiket. Irányítással előkészítő műveletekben segít, gyümölcsöt válogat, tisztít és darabol.

Receptek szerint, utasítás mellett mérési műveleteket végez.

Segít a tészta feldolgozási műveletekben, adagol, szúr, nyújt és tésztát formáz.

Sütési műveleteket végez, ismeri a munkavégzéshez szükséges munkavédelmi, balesetvédelmi előírásokat.

Képes  egyszerű  díszítő  műveleteket  elvégezni,  díszítő  elemeket  ráhelyezni,  kekszeket, teasüteményeket bevonó anyagba mártani, szóró anyagba forgatni.