Koszorúkészítő

Ágazat megnevezése:
Mezőgazdaság és erdészet ágazat

Szakképesítés azonosító száma:
08192003

Szakképesítés megnevezése:
Koszorúkészítő SNI
Koszorúkészítő SNI képzés munkaterülete:

A koszorúkészítő SNI szakképesítéssel rendelkező szakember dísznövényekből, vágott virágokból, zöldekből, örökzöldekből, száraz/selyemvirágból koszorút készít. Ismeri a koszorúkötés technikáit, formai követelményeit. Precízen használja és karbantartja a munkájához szükséges szerszámokat, eszközöket. Szakszerűen tisztítja fel a növényi részeket és készíti elő azokat a további felhasználásra. Ismeri a legújabb hazai, nemzetközi trendeket és munkájában alkalmazza azokat. Önállóan és csapatban képes dolgozni, illetve együttműködni a szakmai munkában résztvevőkkel és más szakmában dolgozókkal. Önállóan kalkulálja ki az adott készítményhez szükséges anyagokat. A koszorúkészítő ismeri a készítményekhez szükséges alapanyagokat és a rögzítéshez, szár hosszabbításhoz, vízutánpótláshoz szükséges anyagokat, technikákat.
Betartja a munka, -balesetvédelmi és a környezetvédelmi előírásokat.
Koszorúkészítő SNI képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség:
Alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség:
nem szükséges

Egészségügyi alkalmassági követelmény:
szükséges

Szakmai gyakorlat területe és időtartama:
nem szükséges
Koszorúkészítő SNI képzés időtartama: 600 óra
Koszorúkészítő SNI képzés munkaerő-piaci relevanciája:

A koszorúkészítő SNI szakképesítéssel rendelkező szakember a virágkötészet egyik fontos területén tevékenykedik. Egy virágüzlet/ virág elárusító hely napi forgalmában meghatározó lehet a koszorúkészítésből származó bevétel. Sok esetben a hétköznapi forgalom mellett korlátozott ideje van a virágüzletben dolgozóknak a koszorúalapok elkészítésére és bedíszítésére, ezért is indokolt ezt a területet külön kezelni. A koszorúkészítés nem kell, hogy az üzletben történjen, ezzel tehermentesítés érhető el. Gazdasági oldalról megközelítve a koszorúkészítő a vállalkozás terheit csökkenti, hiszen az általa előállított késztermék bekerül a forgalomba és nem az üzletben dolgozóknak kell a napi forgalom mellett előállítani a terméket.