Sportoktató (karate sportágban)

  • Ágazat megnevezése: Sport ágazat
  • Szakképesítés azonosító száma: 10144013
  • Szakképesítés megnevezése: Sportoktató (karate sportágban)
  • KEOR kód:1014
Sportoktató (karate sportágban) képzés időtartama:

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 3. kyu övfokozat megléte szükséges, minimum 5 éves karate edzésekkel eltöltött idő (a klub edzőjének igazolásával), érvényes MKSZ BudoPass

Minimális óraszám: 190 óra
Maximális óraszám: 275 óra
Sportoktató (karate sportágban) képzés munkaterülete:

A karate sportoktató szakember célirányosan tervezi, szervezi és irányítja az oktatáson résztvevők foglalkozását. 
Tisztában van a sportág hazai és nemzetközi történetével, filozófiaivallási hátterével, értékrendszerével, társadalmi-pedagógiai jelentőségével, helyzetével hazánkban és a nemzetközi sportvilágban. Ismeri és képes a gyakorlatban is végrehajtani a karate mozgásanyagát és alapszinten megtanítani azokat. Tisztában van a sportági mozgásanyag oktatásának módszertanával, élettanával és biomechanikai alapjaival. Ismeri és tanítja a hármas egység "kihon-kata-kumite" fontosságát, a karatéban meghonosodott szakkifejezéseket és speciális fogalmakat. Ismeri a sportág versenyszabályait. Kialakítja a sportági jártasságot, képességeket, készségeket fejleszt. 
Értékeli a tanulók edzéseken nyújtott teljesítményét, tisztában van a különböző korosztályok életkori sajátosságaival és a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. 
Felméri a tanulók technikai tudását és képes javítani azokat. Felismeri és gondozza a tehetséget. 
Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező szövetség/intézmény munkájában. Részt vesz a szabadidős sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában.
A sportág edzésmódszereivel segíti a tanulási nehézségben szenvedő gyerekek mozgáson keresztül történő fejlesztését. Elősegíti a fogyatékkal élők sporton keresztül történő integrálását. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők sportolási programjának összeállítását.
Sportoktató (karate sportágban) képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nem szükséges
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: szükséges (egyéb feltételek pontnál)